Tweede flipovervel bij blog over anonieme cliënte.

Flipovervel toont een globale beschrijving van de kernvermogens van het hertje in groen, van de leeuw in blauw en van de danser in rood. Achtereenvolgens: wijsheid, openheid, vrede, kracht, stabiliteit, visie, energie, straling en vreugde.

Met welke elementen van jezelf identificeer je je duurzaam? Dit flipovervel toont een globaal overzicht van de natuurlijke vermogens en de verfiltering daarvan in afgeleiden gebaseerd op gevoelens van angst, onvolkomenheid, eenzaamheid en minderwaardigheid.