SFeerbeeld bij blog 3 van cliënt Jim.

SFeerbeeld bij blog 3 van cliënt Jim. Een veld vol ontloken rood-witte tulpen, in een grauw grillig licht.