Skip to content

Bronnen en spiegeling!

Herkenbaar, inspirerend, confronterend, inzichtbiedend…
…wellicht ook voor jou?

“Het verkennen van de uitersten in jezelf is als een glijdende schaal waar je niet vanaf hoeft te vallen.”

Bronnen en spiegeling: een verzameling inspiratiebronnen die naar mijn ervaring bruikbaar zijn in het proces van bewustwording.


(deze bronnen zijn deels ook te lezen als doorverwijzingen. mocht je specialistische ondersteuning zoeken)

  • Het pad van de mysticus, zoals hier beschreven door Katherine Tingley.

“De mysticus is iemand die steeds in het bewustzijn van zijn goddelijke natuur leeft. Hij voelt intuïtief het goddelijk leven in alle dingen. Hij ziet achter het uiterlijke, dat van voorbijgaande en vergankelijke aard is, het innerlijke, dat onvergankelijk en eeuwig is. (…)

Het pad van de mysticus is in zekere zin een verborgen pad, en een stil en wonderlijk pad. Toch is het toegankelijk voor alle mensen, en het is zo eenvoudig en nabij, dat velen die het willen betreden, er zich van afwenden, in de mening dat het iets anders is. (…)

…boekenstudie alleen zal weinig baten; er is iets meer nodig: het volledig begrijpen van de leringen is pas mogelijk als het leven in overeenstemming wordt gebracht met die leringen. (…)

Hij, die ernaar streeft zijn leven daarmee in overeenstemming te brengen, zal ontdekken dat hij meer is dan een kortstondige vonk van het zijn; (…) …dat het van hemzelf afhangt of hij bewust deel heeft aan de schitterende toekomst die de mensheid wacht, en dat bewuste medewerking aan de verheffing van de mensheid van essentieel belang is.”

Acteurs, kunstenaars, filosofen en wetenschappers, vanwege hun boeiende producties en persona’s.

De cliënten die ik mag begeleiden. Het is een teder, tijdloos plezier om bij hen te zijn en in contact te leren.

“Bos bloemen naast zich, gordijn achter zich.
De mannen die ons toespreken over non-dualiteit.

#eenheidsworsten”