Ilona

Wie is Ilona?
(life in progress)

“Openheid is het middel, het doel en de oorsprong.”

Mijn loyaliteit ligt bij de schoonheid en waarheid in alles en iedereen.

Van daaruit, en met respect voor waar jij staat,
maak ik elke begeleidingsvorm op maat.

Foto van Ilona Kuis. Ze kijkt lachend schuin naar rechts, en draagt een bloemenspeld in haar haar.

Hi, mijn naam is Ilona Kuis.

  • cum laude afgestudeerd juriste
  • tevens afgestudeerd in bedrijfswetenschappen
  • ervaren reizigster, van hier tot Aruba
  • gemotiveerd onderzoekster van het geestelijke en emotionele leven
  • gewerkt als communicatietrainer, (trainings)actrice en presentatrice
  • persoonlijk en professioneel verdiept via Tibetaanse meditatie
  • dol op planten, bomen, bloemen; bang voor vissen en diepe, wilde wateren

Popelt er nog meer interesse?

Lees hier korte reviews en uitgebreide verslagen van cliënten.

Of, krijg een indruk via onderstaande levensloop.

Als kleuter

Hield ik enorm van kleurplaten. En ik was me intens bewust van het mogelijke contrast tussen uiterlijk gedrag, innerlijke realiteit en interpretatie (destijds niet in die woorden…).

Als 11-jarige

Zat ik rechtop in bed vanwege de gedachte aan het vooruitzicht van definitieve sterfelijkheid. Tevens maakte ik de scheiding van mijn ouders mee.

Als tiener

Babbelde ik de oren van ieders hoofd en ervoer ik zelfdestructieve gedachten; gedachten die vrij gelijk opgingen met de realisatie dat de uitvoering ervan niet zou stroken met het onweerlegbare feit dat ik een expressie was van het leven.

Als studente

Was ik zeer actief, gedreven, gedisciplineerd, en verloor ik mijn vader aan een onverwachte en vroege dood. Inmiddels is hij zacht, soms sterk gemist, in mijn herinneringen aanwezig en zie ik de prille essentie van zijn woorden en daden.

Als afgestudeerde

Speelde ik improvisatietheater en besloot ik de ingeslagen weg richting advocatuur niet te vervolgen. Daarna kreeg ik vele carrièresuggesties, waaronder ‘brandweervrouw’. 

Als reiziger

Raakte ik vertrouwd met een diversiteit aan landschappen, beelden, mensen, sferen en woorden. Tevens ondervond ik dat ‘stabiliteit’ potentieel een volledig geestelijke ervaring is.

Als interviewer

Had ik -eindelijk- een officiële reden voor het mogen vragen en doorvragen. Openheid floreert bij neutraliteit; oftewel een oefening in luisteren en accepteren.

Als communicatietrainer

Raakte ik overspannen. Gesteund door lieve en humorvolle collega’s, leerde ik stapsgewijs mijn persoonlijke grenzen te herkennen. Naast patroonherkenning bleek het essentieel om helderheid in denken en voelen te ontwikkelen, zodat ik iets anders kon dóen op de moments suprêmes, daar waar automatismen regeerden.

Als actrice

Heb ik van alles en iedereen gespeeld, en dat was heerlijk, bevrijdend, confronterend en kwetsbaar. Anders gezegd: als acteur verken je je eigen en andermans fysieke, emotionele, mentale en verbale repertoire. Het acteren leerde me begrijpen hoe de innerlijke weg tot congruentie wordt afgelegd. 

Als trainingsactrice

Leerde ik (meer) autonome liefde uit te drukken. Het trainingsacteren gaf inzicht in mijzelf en anderen; hun onschuld, kracht en inherente schoonheid spatten daar immer doorheen. Uit die ervaring weet ik dat gedrag en emotioneel-psychische structuren veranderbaar en veranderlijk zijn en dat identificatie daarmee niettemin voor de hand ligt. Het maakte me bewust van dat wat we gemeenschappelijk hebben, als persoonlijkheid en als gewaarzijn.

Als presentatrice

Oefende ik mijn bewustzijn en aanwezigheid in spanningsvolle situaties, wanneer alle verwachtingen op je gericht zijn.

Als meditatiebeoefenaar

Train ik mijn geest in het zien en doorzien van situaties en projecties, en leer ik mezelf te verzoenen met alle bewegingen. 

Als zelfstandig ondernemer

Besef ik pas echt wat creativiteit en doorzettingsvermogen betekenen, en daar komt een procesgerichte blik zeer bij van pas.

Als procesbegeleider

Pas ik de ruimtelijke manier van kijken ook toe op mijn eigen gedachten en emoties, zoals die rondom mijn bedrijf en ‘methodes’. Zodat er ruimte blijft voor verschil, discussie en alternatieven. De woorden ‘begeleiding in bewustwording’ zijn tenslotte ook niet heilig. En alles waar ik me ‘niet bewust van ben’, daar zie ik de heerlijke ironie van in. 

Als vrouw

Zie ik hoe mijn moeder er intentioneel altijd voor mij is geweest. Zij heeft mij aangemoedigd de paden te volgen die bij mij passen. Het diepe besef dat zij onvervangbaar is, heeft gemotiveerd om vrede te vinden in onze relatie. 

Als natuur

Is een eerste besef ’s ochtends bij het wakker worden: ha, het leven!

“Het verkennen van de uitersten in jezelf is als een glijdende schaal waar je niet vanaf hoeft te vallen.”

Voornaamste inspiratiebronnen

Spirituele leraren, zoals Eckhart Tolle, Rupert Spira en Moojiji.
Jan Geurtz en zijn op het Tibetaans boeddhisme geïnspireerde methode om onze eigen geest te leren kennen.

Map of emotions door de Dalai Lama en emotie-onderzoeker Paul Ekman.

The Work van de Amerikaanse Byron Katie.
De Belgische psychologe Esther Perel.
Het begrippenkader van Past Reality Integration (PRI) van psychologe Ingeborg Bosch. 

Geweldloze communicatie (bekijk ook dit overzicht van behoeften en gevoelens)
Transactionele Analyse
Systemisch denken

De ontwikkelingsperspectieven van sensitiviteit en begaafdheid (=> de Theorie van Positieve Desintegratie van Dabrowski).

Acteurs, kunstenaars, filosofen en wetenschappers, vanwege hun boeiende producties en persona’s.

De cliënten die ik mag begeleiden. Het is een teder, tijdloos plezier om bij hen te zijn en samen te leren.

“Everything you say can’t and won’t be held against you.”