Skip to content

Ben je op zoek naar een coach in (omgeving) Wageningen?

Wellicht spreekt ‘Begeleiding in bewustwording’ je aan.

Ben je op zoek naar een coach in (omgeving) Wageningen?

Wellicht spreekt ‘Begeleiding in bewustwording’ je aan.

“Wat is nu je probleem?”

Op zoek naar een coach of begeleider in Wageningen (of omgeving Wageningen)?
Wat denk je van ‘Begeleiding in bewustwording’? 

Hartelijk welkom dat je er bent. Aangenaam!

Je hebt iets nodig. Vlot, kundig, nabij, doelgericht, afgestemd. Je zoekt hulp.

Mag ik dat zo bondig stellen? Je zoekt hulp in de buurt, het liefst in Wageningen of omgeving. Hulp bij je persoonlijke, professionele, emotionele, spirituele ontwikkeling. Het gaat even niet zo lekker… of al jaren ronduit slecht. Je hebt het idee dat je klem zit, er niet toe doet, iets mist, stilstaat, opgebrand bent, broeit van intensiteit of bezwijkt onder apathie (= gebrek aan emotie, motivatie en/of enthousiasme).

Of, hoe luchtig of ingewikkeld in woorden vervat dan ook, je weet ‘het’ even niet meer en je zoekt een plek waar je kunt helen, op eigen kracht.

Je voelt…

…je kl*te, eenzaam, verdrietig, zwaar, kwetsbaar, gedesoriënteerd, paniekerig, angstig, verveeld, down, gespannen, benauwd. Je rollercoastert in emoties en gedachten of ervaart een leeg niemandsland. Je komt niet tot structurerende gedachten of verliest jezelf in pogingen ertoe. Je vindt het moeilijk erover te praten of wil dat juist doorlopend intens graag. Of iets ertussenin.

Of… zo zwaar en moeilijk is het allemaal niet, je zoekt simpelweg een persoon die helder, aandachtig en luchtig met je mee kan kijken naar jouw leven en jouw blik op dat leven!

Coach Wageningen

Een van de mogelijke hulpverleners die in je opkwam, was een coach. Als locatie is Wageningen geschikt, omdat je er woont, werkt, vaak komt en/of wilt zijn. Et voilá, je zocht op ‘coach Wageningen’.

Alles is welkom en bespreekbaar

Welkom! Mijn naam is Ilona Kuis en via ‘Begeleiding in bewustwording’ coach cq. begeleid ik volwassenen en jongvolwassenen in de ontwikkeling van zelfkennis en zelfbewustzijn. Dat betekent voor elke bezoeker van deze website weer net iets anders en daar sluit ik heel graag op aan. Al je wensen, problemen, klachten, thema’s, ervaringen, emoties, mind twists en vragen zijn welkom. Mijn praktijk is gevestigd in Veenendaal, vlakbij Wageningen.

Lees hier een aantal voorbeelden van cliëntvragen.

Wederzijds respect

Ik laat je in je waarde en onderzoek samen met jou wat er scheelt, wat er speelt. Dat doen we in taal die aansluit bij hoe jij denkt, voelt en praat. Dat kan zijn in heldere eenvoudige gevoelswoorden, of juist een stuk technischer, fijnzinniger en abstracter, of zacht en creatief, of een mengelmoes. De basis is dat je wordt uitgenodigd en uitgedaagd om je verder te ontwikkelen met de vermogens, eigenschappen en vaardigheden die je al in je hebt.

Ruimte voor gevoeligheden & eigenaardigheden

Die is er. 

Een waardevol leven leren leiden

Je mag lekker in je vel zitten, genieten van het leven, leren van het leven. Nu je dit leest, voelt dat misschien ver weg en zie je niet in hoe je dat zou kunnen realiseren. En toch, het is weer mogelijk om je waardevol te voelen en een volwaardig deelnemer aan het (maatschappelijke en natuurlijke) leven te zijn. En je levenstijd te gebruiken waar jij die voor wilt en kunt gebruiken. Het gaat mij aan het hart hoe het met je gaat en dat het uitgebalanceerd goed met je gaat. 

Lees relaxed verder op deze pagina en/of klik geïnteresseerd door, bijvoorbeeld naar:

meer informatie over de begeleiding of over mij
Reviews, Blogs, Videoserie 2020, Videoserie 2018
– of vraag een gratis en vrijblijvende kennismaking aan.

“Ga voor jezelf door het vuur en zorg dat je ‘achter’ het vuur uitkomt.“

Van vele kanten belichten

In de begeleidingssessies werken we samen. We sluiten telkens opnieuw aan bij jouw beleving en het nu is ons vertrekpunt, ons anker. We kijken voorbij de eerste definities van het probleem dat je ervaart; zo zien we meer invalshoeken én oplossingsrichtingen. 

Perspectieven

In mijn ontwikkeling heb ik me bekwaamd in (de toepassing van) diverse perspectieven, theorieën, benaderingen en modellen, zonder dat ik er specifiek expert in ben: onder andere Mindfulness, Acceptance & Commitment Therapy (ACT), Geweldloze communicatie, Kernkwaliteiten, lichaamswerk, Voice Dialogue, Transactionele Analyse, Theorie van Positieve Desintegratie, The Work (Byron Katie) en Past Reality Integration (Ingeborg Bosch). Zie hier meer.

Natuurlijke integratie

Dat alles vindt op ontspannen wijze hun weg in de sessies, vanuit een natuurlijke, open houding. Authentiek, doorleefd, spontaan en bedachtzaam. 

Praktische tools

Waarbij we voortborduren op de dingen die je al kunt. Dingen: vaardigheden, vermogens, kwaliteiten, eigenschappen, talenten. Dat wat jou moeiteloos, van nature afgaat op ander vlak, bijvoorbeeld in je professie, privéleven en levenshouding.

Zelfvertrouwen

Het is een fijne stimulans van zelfvertrouwen als je kunt waarnemen en beseffen dat je al van alles in huis en geleerd hebt om je persoonlijk en geestelijk verder te ontwikkelen. De praktische tools zijn niet vooraf bepaald, maar ontstaan terwijl we samenwerken.

Zelfonderzoek en zelf onderzoeken

We laten ons niet verleiden door quick fixes. We gaan voor duurzaamheid, voor lessen, inzichten en vaardigheden die je ook ver na afloop van het begeleidingstraject kunt blijven toepassen en uitdiepen. We rammelen liefdevol en sleutelen gestaag aan de grondvesten, waar je nog lang van kunt nagenieten en inspiratie uit kunt opdoen.

Ontspannend.Elke vorm van groei, heling, ontwikkeling kan bewust of onbewust worden gestart
met de overtuiging dat je pas (weer) waardevol bent zodra je
‘aan jezelf hebt gewerkt, bent veranderd en je functioneren hebt verbeterd’. 

Dat uitstellen van zelfacceptatie en ontspanning hoeft niet.

Elk moment leent zich voor verzoening.

“Wijsheid vergaren.
De vurigheid om die te verwoorden.
De verstilling om die te belichamen.”

Emotionele intelligentie

Je temperament, de sentimenten, de gevoelens, de sensaties, het gemoed, het affect. Het vuur en het water. Ik ondersteun je in de bewustwording van emoties, de omgang ermee, het verwerken, uiten én genieten ervan. We zijn ook onze emoties, ze hebben zeggingskracht. 

Intellectuele intelligentie

Je verstand, de ratio, het begrip, de inzichten, het bevattingsvermogen, het brein, het denkvermogen. De lucht. Ik ondersteun je in het verhelderen dan wel kalmeren van je geest, zodat je mentaal het kaf van het koren leert scheiden. 

Lichamelijke intelligentie

Je fysiek, het lijf, het gestel, het bouwwerk, de constitutie, het instrument, de tempel, het corpus. De aarde. Ik ondersteun je in het contact met je lichaam, zodat je het voelt, verzorgt en voedt, het bewust ervaart, aandacht geeft, en je ervan kunt leren (houden). 

Spirituele intelligentie

Als schrijver van deze tekst val ik nu even stil. Spiritualiteit is in vele woorden en concepten uit te drukken; misschien zeggen ze je niets of juist alles. Suggestie: deze pagina. En verder… see you in real life.

“Laat ons zachtmoedig en onvermoeibaar zien uit welke innerlijke bewegingen ons uiterlijk handelen voortkomt.”

Procesbegeleider

Er zijn vele soorten (geestelijk, emotioneel, spiritueel) hulpverleners. Sommige zijn top of mind en algemeen bekend in Nederland, zoals maatschappelijk werker, mentor, leraar, coach, medici, psycholoog, therapeut, psychiater, psychotherapeut.

Andere zijn (veel) minder bekend, in kleinere getale aanwezig en soms, vanuit die onbekendheid, onbemind. Bijvoorbeeld: ervaringsdeskundige, gids, spiritueel leraar, mysticus. 

Ergens op dat spectrum, met de passie, inzichten en competenties om aan vele perspectieven en kennisgebieden recht te doen, heb ik geleerd me te positioneren: procesbegeleider.

Verschil met coaching?

Nuances… gradaties… Het verschil met coaching is in zekere zin gradueel, terwijl er wel een belangrijk perspectiefverschil is: coaching in de klassieke vorm gaat uit van gezondheid, is gericht op verbetering en niet op genezing, intervenieert daarmee ook binnen compactere grenzen en is meer specifiek inhoudsgericht dan procesbegeleiding.

Bij procesbegeleiding ligt de nadruk ligt op het overdragen en ontwikkelen van levensproceskennis en -vaardigheden, waarbij in principe elk(e) vraag, thema, probleem, persoon, inhoud bij voorbaat welkom en het verkennen waard is.

Tegelijk… what’s in a name…

“We hebben de tijd van ons leven.

RijpingAlles wat werkelijk kostbaar, is niet te koop,
maar wel vatbaar voor rijping van binnenuit.

Gelukzalig besef en vooruitzicht, nietwaar!

“Als je de diepte in jezelf levendig houdt,
dan kun je bewegen in alle oppervlaktes.

Zonder verlies van identiteit.
Zonder wroeging in geweten.”

Coach Wageningen

Jup, deze (landings)pagina heeft een no-nonsense, straightforward doelstelling om deze website via zoekmachines gemakkelijker en sneller vindbaar te maken. De theorie is dat je hier bent terechtgekomen nadat je zocht op ‘coach Wageningen’ en het is goed mogelijk dat dit praktijk is geworden.

Deze pagina is met dat directe, technische doel geschreven; om degenen die zoeken op ‘coach Wageningen’ een grotere kans te geven om bij ‘Begeleiding in bewustwording’ uit te komen, zodat zij zich in ieder geval kunnen oriënteren op mijn zienswijze, werkwijze, zijnswijze ten dienste van hun ontwikkeling en ontpopping.

Dienstbaarheid

Ik schrijf ‘ten dienste’ om uitdrukking te geven aan de energie waarmee ik je uit hoofde van het hart ondersteun, ook diegenen die door zichzelf en/of door familie, vrienden, artsen en/of behandelaars al zijn opgegeven of ‘geaccepteerd’ als gekweld, incapabel, hopeloos, ‘moeilijk’, hardnekkig, ongelukkig… in dergelijke toekomstvoorspellingen zitten zoveel misvattingen verweven… en die zijn het waard om te worden ontnuchterd of op zijn minst eens grondig te worden onderzocht.

Het indirecte, grotere, mooiere, hartgrondige doel van deze bewust gekozen landingspagina is precies die dienstbaarheid. 

Daarom, oprecht welkom dat je hier bent beland. Dank voor je nieuwsgierigheid en openheid van geest. Ik zeg ‘dank’ omdat die twee kwaliteiten zeer veelbetekenend zijn in het onderzoeken, begrijpen, doorgronden, waarmaken en leven van het leven. Jouw leven en mijn leven, as we speak.

Oftewel, hier is jouw coach in omgeving Wageningen ;-).