Skip to content

Op zoek naar een coach in Veenendaal?

Overweeg dan eens ‘Begeleiding in bewustwording’.

Op zoek naar een coach in Veenendaal?

Overweeg dan eens ‘Begeleiding in bewustwording’.

“Wat is nu je probleem?”

Zocht je op ‘coach Veenendaal’ omdat je op zoek bent
naar een coach of begeleider in Veenendaal (of omgeving)?

Wellicht spreekt ‘Begeleiding in bewustwording’ je aan. 

Aangenaam dat je er bent. Welkom!

Via mijn begeleidingspraktijk ‘Begeleiding in bewustwording’ verzorg ik individuele begeleiding voor (jong)volwassenen.

Begeleiding in bewustwording is er voor iedereen

Voor als je het (even) niet meer ziet zitten en je een nieuwe richting zoekt. Voor als het water je aan de lippen staat en je spanningen ervaart. Maar ook voor als je een knisperend heldere gesprekspartner zoekt, specifiek een coach in Veenendaal. En voor diegenen die hun levensproces vol omarmen en zoveel mogelijk wijsheid willen opdiepen, uit zichzelf. De kans is groot dat je jezelf herkent in omschrijvingen van begaafdheid, gevoeligheid, intuïtie en intensiteit, maar dat hoeft niet, je bent welkom zoals je bent. Gewoon of ongewoon.

Je zoekt hulp. Dichtbij, kundig, vlot, empathisch, doelgericht. Je verlangt ergens naar.

Je zoekt hulp in de buurt, het liefst een coach in Veenendaal of omgeving. Hulp bij je persoonlijke, professionele, emotionele, spirituele ontwikkeling.

Coach Veenendaal

Een van de mogelijke hulpverleners die in je opkwam, was een coach. Als locatie is Veenendaal geschikt, omdat je er woont, werkt, vaak komt en/of wilt zijn. Et voilá, je zocht op ‘coach Veenendaal’.

Alles is welkom en bespreekbaar

Hallo! Mijn naam is Ilona Kuis en via ‘Begeleiding in bewustwording’ coach cq. begeleid ik (jong)volwassenen in de ontwikkeling van zelfkennis en zelfbewustzijn. En met ‘zelf’ doel ik niet alleen op jou als persoon, als individu, maar ook op het geheel waar we deel van uitmaken. Wat dit procesmatig betekent, kan voor elke bezoeker van deze website weer net iets anders zijn en daar sluit ik graag op aan. Al je ervaringen, vragen, klachten, wensen, emoties, mind twists, thema’s en problemen zijn welkom.

==> Je kunt hier een aantal voorbeelden van cliëntvragen lezen van anderen die via ‘coach Veenendaal’ bij mijn praktijk uitkwamen. Of je aandacht laten gaan over de korte en lange reviews van anderen die ik heb ontmoet onder het kopje ‘Begeleiding in bewustwording’. 

Gegrondvest in Veenendaal

Mijn praktijk is gevestigd in Veenendaal, sinds 2020, na vijf jaar coach/procesbegeleider in Amsterdam te zijn geweest. Ik heb er een werkruimte waar we afspreken voor de begeleidingssessies, en bij goed (genoeg) weer kunnen we uitwijken naar het knisperend stille bos van Prattenburg. Veenendaal is de plek waar ik ben opgegroeid; het groene dorp op de bible belt dat voor mij persoonlijk geen godsdienstige opvoeding inhield, maar waar ik wel rondliep met een dienstbaar licht, sprankelend in mijn bewustzijn.

Wederzijds respect

We onderzoeken in gelijkwaardig evenwicht wat er scheelt, wat er speelt. Respect voor wie jij bent en hoe jij vorm wilt geven aan het leven in jou, is een principe dat ik hoog in het vaandel heb staan. De basis is dat je wordt uitgedaagd en uitgenodigd om je verder te ontwikkelen met de vaardigheden, vermogens en eigenschappen die je je al eigen hebt gemaakt en/of van nature bezit. Formeel ben ik je coach in Veenendaal, informeel ben ik je medemens die met je meekijkt, -denkt, -voelt.

Ruimte voor gevoeligheden & eigenaardigheden

Die is er. 

Lees kalmpjes verder op deze pagina en/of klik vliegend door, bijvoorbeeld naar:

meer informatie over de begeleiding of over mij
Reviews, Blogs, Videoserie 2020, Videoserie 2018
– of vraag een gratis en vrijblijvende kennismaking aan.

“Ga voor jezelf door het vuur en zorg dat je ‘achter’ het vuur uitkomt.“

Van vele kanten belichten

In de begeleidingssessies sluiten we telkens opnieuw aan bij jouw beleving. Het nu is ons vertrekpunt, ons anker. We kijken voorbij de eerste definities van het probleem dat je ervaart; zo zien we meer invalshoeken én oplossingsrichtingen. We werken samen, zonder vooropgezet plan en zonder al te strikte ideeën. We onderzoeken. En de belangrijkste toets is: werkt het voor jou en levert het de verbetering op die je wenst?

Perspectieven

Gedurende mijn eigen levensjaren heb ik me persoonlijk en professioneel ontwikkeld via (de toepassing van) diverse theorieën, modellen, perspectieven en benaderingen, zonder dat ik er specifiek expert in ben: onder andere The Work (Byron Katie), Theorie van Positieve Desintegratie, Geweldloze communicatie, authentieke spiritualiteit (o.a. Mindfulness), Acceptance & Commitment Therapy (ACT), Past Reality Integration (Ingeborg Bosch), lichaamswerk, Transactionele Analyse, Kernkwaliteiten, en Voice Dialogue. Zie hier meer.

Natuurlijke integratie

Dat alles vindt op ontspannen wijze hun weg in de sessies, vanuit een natuurlijke, open houding. Authentiek, doorleefd, spontaan, stabiel, vastberaden en bedachtzaam. 

Praktische tools

De praktische tools zijn niet vooraf bepaald, maar ontstaan terwijl we samenwerken. Daarbij borduren we voort op de dingen die je al kunt. Dingen: vermogens, kwaliteiten, talenten, eigenschappen, vaardigheden. Dat wat jou van nature moeiteloos afgaat op ander vlak, bijvoorbeeld in je professie, privéleven en levenshouding.

Zelfvertrouwen

Wat betekent zelfvertrouwen? Om het te willen hebben, kan het helpen als je weet waar je het over hebt. Het is in ieder geval een fijne stimulans als je kunt waarnemen en beseffen dat je al van alles in huis en geleerd hebt om je persoonlijk en geestelijk verder te ontwikkelen. 

Zelfonderzoek en zelf onderzoeken

We laten ons niet verleiden door quick fixes. We gaan voor een lange adem en een vooruitziende blik. Voor concrete lessen, diepe inzichten en vaardigheden die je ook ver na afloop van het begeleidingstraject kunt blijven toepassen en uitdiepen. We rammelen liefdevol en sleutelen gestaag aan de grondvesten, waar je nog lang van kunt nagenieten en inspiratie uit kunt opdoen. Zoals een cliënt zei: ‘je gaf me iets voor de rest van mijn leven’. 

Ontnuchterend

 

Een heldere blik op je denken en voelen, doen en laten.

Drogredenen ontmanteld, vintage overwegingen doorzien, ontweken gevoelens belicht.

Een minutieuze filering van het proces waar je aan wilt werken, via veelgestelde en nooitgestelde vragen.

Met scherpzinnigheid, aandacht en… humor.

“Staar je niet blind op de woorden.”

Emotionele intelligentie

Het vuur en het water. Je temperament, de sentimenten, de gevoelens, de sensaties, het gemoed, het affect. Ik ondersteun je in de bewustwording van emoties, de omgang ermee, het verwerken, uiten én genieten ervan. We zijn ook onze emoties, ze hebben zeggingskracht. 

Intellectuele intelligentie

De lucht. Je verstand, de ratio, het begrip, de inzichten, het bevattingsvermogen, het brein, het denkvermogen. Ik ondersteun je in het verhelderen dan wel kalmeren van je geest, zodat je mentaal het kaf van het koren leert scheiden. 

Lichamelijke intelligentie

De aarde. Je fysiek, het lijf, het gestel, het bouwwerk, de constitutie, het instrument, de tempel, het corpus. Ik ondersteun je in het contact met je lichaam, zodat je het voelt, verzorgt en voedt, het bewust ervaart, aandacht geeft, en je ervan kunt leren (houden). 

Spirituele intelligentie

Als schrijver van deze tekst val ik nu even stil. Spiritualiteit is in vele woorden en concepten uit te drukken; misschien zeggen ze je niets of juist alles. Suggestie: deze pagina. En verder… see you in real life.

“Laat ons zachtmoedig en onvermoeibaar zien uit welke innerlijke bewegingen ons uiterlijk handelen voortkomt.”

Coach… of liever gezegd: procesbegeleider

Er zijn vele soorten (geestelijk, emotioneel, spiritueel) hulpverleners. Sommigen zijn top of mind en algemeen bekend en aanvaard in Nederland, zoals coach, mentor, maatschappelijk werker, leraar, psycholoog, therapeut, psychotherapeut, psychiater, medicus.

Andere zijn (veel) minder bekend, minder meetbaar bewezen, in kleinere getale aanwezig en soms, vanuit die onbekendheid, onbemind. Bijvoorbeeld: ervaringsdeskundige, gids, spiritueel leraar, mysticus. 

Ergens op dat spectrum, met de passie, inzichten en competenties om aan vele perspectieven en kennisgebieden recht te doen, heb ik me gepositioneerd: procesbegeleider. Maar je mag me ook coach noemen. Of Ilona!

Verschil met coaching?

Gradaties… nuances… Het verschil met coaching is in zekere zin gradueel, terwijl er wel een belangrijk perspectiefverschil is: coaching in de klassieke vorm gaat uit van gezondheid, is gericht op verbetering en niet ook op genezing, intervenieert daarmee binnen compactere grenzen en is meer specifiek inhoudsgericht dan procesbegeleiding.

Bij procesbegeleiding ligt de nadruk ligt op het overdragen en ontwikkelen van levensproceskennis en -vaardigheden, waarbij in principe elk(e) vraag, thema, probleem, persoon, inhoud bij voorbaat welkom en het verkennen waard is. Dit proces kan leiden tot heling, verbetering, ontwikkeling en ontplooiing.

Tegelijk… what’s in a name…

“We hebben de tijd van ons leven.

VerlangenElk menselijk handelen,
miniem of groots,
nobel of kwaadaardig,

is geënt op een diep zuiver verlangen 
en gericht op het realiseren van onze ware potentie.

(noem het) Het verlangen naar verlichting, goddelijkheid, eenwording, geluk.

Het lijkt verleidelijk om dat af te dwingen, je er niet oprecht voor in te spannen,
het ten koste van anderen te laten gaan en voor een short cut te kiezen. 

Op de korte en de lange duur doet dat besluit slechts kwaad, het leidt tot destructie en ontzieling.
Het kan geen substituut zijn voor de werkelijke innerlijke weg.

Wijsheid. Waarheid. Weten. 

Het is geen staat die tot alwetende hoogmoed leidt,
maar een intuïtief proces van continue noeste arbeid en reden tot diepe dagelijkse verrukking.

“Als je de diepte in jezelf levendig houdt,
dan kun je bewegen in alle oppervlaktes.

Zonder verlies van identiteit.
Zonder wroeging in geweten.”

Coach Veenendaal

Jup, deze (landings)pagina heeft een no-nonsense, straightforward doelstelling om deze website via zoekmachines gemakkelijker en sneller vindbaar te maken. De theorie is dat je hier bent terechtgekomen nadat je zocht op ‘coach Veenendaal’ en het is goed mogelijk dat dit praktijk is geworden.

Deze pagina is met dat directe, technische doel geschreven; om degenen die zoeken op ‘coach Veenendaal’ een grotere kans te geven om bij ‘Begeleiding in bewustwording’ uit te komen, zodat zij zich in ieder geval kunnen oriënteren op mijn zienswijze, werkwijze, zijnswijze ten dienste van hun ontwikkeling en ontpopping.

Dienstbaarheid

Ik schrijf ‘ten dienste’ om uitdrukking te geven aan de energie waarmee ik je uit hoofde van het hart ondersteun, ook diegenen die door zichzelf en/of door familie, vrienden, artsen en/of behandelaars al zijn opgegeven of ‘geaccepteerd’ als gekweld, incapabel, hopeloos, ‘moeilijk’, hardnekkig, ongelukkig… in dergelijke toekomstvoorspellingen zitten zoveel misvattingen verweven… en die zijn het waard om te worden ontnuchterd of op zijn minst eens grondig te worden onderzocht.

Het indirecte, grotere, mooiere, hartgrondige doel van deze bewust gekozen landingspagina is precies die dienstbaarheid. 

Daarom, oprecht welkom dat je hier bent beland. Dank voor je nieuwsgierigheid en openheid van geest. Ik zeg ‘dank’ omdat die twee kwaliteiten zeer veelbetekenend zijn in het onderzoeken, begrijpen, doorgronden, waarmaken en leven van het leven. Jouw leven en mijn leven, as we speak.

Oftewel, hier is jouw coach Veenendaal ;-).