Skip to content

Op zoek naar een burnout coach? 
…wat dacht je van ‘Begeleiding in bewustwording’?

Op zoek naar een burnout coach?

…wat dacht je van ‘Begeleiding in bewustwording’?

“Time will yell.

Zoek je een burnout coach om je te begeleiden?
Intuïtief is er: ‘Begeleiding in bewustwording’.

Fijn dat je er bent. Aangenaam!

Burnout coaching

Het is heftig om mee te maken en het kan je overvallen, een burnout of in lichtere vorm een overspanning. Al naargelang je meest ontwikkelde levenshouding zul je er zo je eerste responsen op hebben. Bijvoorbeeld om ‘zo snel mogelijk’ weer ‘in het zadel’ te zijn, terug te keren naar je ‘oude zelf’ zodat je weer ‘door’ kunt. Of juist te zwelgen in de emoties en de misère die je voelt, je afvragende ‘of het ooit nog goed komt’.

At ease

Er is een zingevende middenweg die je in staat stelt om de werkelijkheid van je leven nu te accepteren en te onderzoeken wat de burnout van je vraagt. Meer nog dan ‘herstellen’ is het een proces van vooruitgang, met als tussenfase ‘op de plaats rust’. Het accepteren van je status quo, voor nú. Acceptatie laat zich niet faken of beredeneren, je kunt het niet te slim af zijn. Er zijn verschillen te ontwaren tussen de ideeën die je hebt en je werkelijke gevoelens.

Je voelt je misschien wel…

… down, neerslachtig, depressief, angstig, boos, eenzaam, onzeker, waardeloos, afgewezen, verdrietig, tekortschieten, moe, vermoeid, oververmoeid, futloos.

Cliënten omschreven het zo, in fysieke en natuurkundige termen:

Vastzitten, klemzitten, opgesloten, beschadigd, gewond, uitzichtloos, moegestreden, gevangen, uitgeput, overweldigd, weerstand, leegte, storm, spanning, paniek. 

Burnout coach

Een van de mogelijke hulpverleners die in je opkwam, was een burnout coach. In de episode uit je leven waar je je nu bevindt, je overspannen of burnout toestand, leek een coach gespecialiseerd in burnout je wel passen bij je hulpvraag. Et voilá, je zocht op ‘burnout coach’ en kwam bij mij als procesbegeleider uit.

Alles is gewenst en bespreekbaar

Welkom! Mijn naam is Ilona Kuis en via ‘Begeleiding in bewustwording’ begeleid ik volwassenen en jongvolwassenen in de ontwikkeling van zelfkennis en zelfbewustzijn. Dat betekent voor elke bezoeker van deze website weer net iets anders en daar sluit ik heel graag op aan. Al je wensen, problemen, klachten, thema’s, ervaringen, emoties, mind twists en vragen zijn welkom. Voor jou kan dit bijvoorbeeld betekenen dat ik een burnout coach ben.

Lees hier een aantal voorbeelden van cliëntvragen.

Je huidige staat van zijn 

Hoe zou jij die willen benoemen? Een burnout, in psychologische termen? Een groeikans? Een levensfase? Een lastig hoofdstuk? Een heerlijke gelegenheid om lijden en geluk te doorgronden? Een winterslaap? Heb jij een burnout coach nodig?

Lees ontspannen verder op deze pagina en/of klik gedreven verder, bijvoorbeeld naar:

meer informatie over de begeleiding of over mij
Reviews, Blogs, Videoserie 2020, Videoserie 2018  
– of vraag een gratis en vrijblijvende kennismaking aan.

“Maak mest van je strontgevoel…“

Tijd om te rusten

Een burnout is een signaal van lichaam en geest dat ze te lang te actief zijn geweest. Zo ver ben je waarschijnlijk al wel in je begrip van de burnout-periode waar je je nu in bevindt/herkent. Het is van vitaal belang dat je jezelf rust leert gunnen. Wat ‘rust’ in jouw geval inhoudt, is iets om te onderzoeken en uitproberen in je persoonlijk proces. Samen met mij als jouw burnout coach bekijken we wat jij nodig hebt om die rust te ervaren.

Tijd om te leren

In de periode dat ik overspannen raakte, voelde ik aan dat het een kans was om te groeien. De boodschap ervan heb ik destijds direct onderzocht. Door te bevragen, overzien en in te voelen. Mijn intuïtie vertelde me dat de ‘tax’ al langere tijd sluimerde, en begrijpelijk en terecht was. Ik zag het als een positieve groeistimulans en dat is ook hoe ik het met jou zal vormgeven. Als fase om jezelf op diepere, intieme, grootse én luchtige niveaus te leren kennen en uiten. Wil jij dit samen met mij als jouw burnout coach dit ook gaan ervaren?

Tijd om te helen

Überhaupt het woord ‘helen’ toelaten in je vocabulaire is misschien al een stap uit je comfortzone, als je het niet gewend bent om jezelf iets anders toe te staan dan presteren, geven en handelen. Een burnout vraagt andere houdingen van je: vertragen, stilstaan en zijn met de pijn. Pfieuw, nou… kijk je er al naar uit? Als burnout coach zie ik vaak mensen die juist dit erg lastig vinden. Zodra deze woorden op weerstand stuiten, in je gedachten en emoties, dan zou dat juist kunnen wijzen op de noodzaak ervan. Of zachter gezegd, de uitnodiging om een completer, rijker mens te worden dat nog meer bij zichzelf is dan voorheen. 

Tijd om te leven

What else?‘ zou George Clooney zeggen, zoals in de koffiereclame. Een burnout vraagt om vereenvoudiging. Veel slapen, ademen, rusten, voelen, de dingen met kalmte uitvoeren, je lichaam ontlasten en ondersteunen. Leven. En dit alles hoop ik je als burnout coach bij te brengen 

Zo moe


Je mág uitgeput zijn.
Je mág het niet weten.
Je mág je ellendig en ongelukkig voelen.

Je mag je overbelast voelen.

Je mag nog wat langer kwetsbaar zijn.
Je mag leerling zijn, nederig zijn, stil zijn.

Je mag zacht zijn.

“Opdat alle ballen die je, nu of later, in de lucht wil houden, mogen aanvoelen als ballonnen zo licht.”

Emotionele intelligentie

Je temperament, de sentimenten, de gevoelens, de sensaties, het gemoed, het affect. Het vuur en het water. Ik als burnout coach ondersteun je in de bewustwording van emoties, de omgang ermee, het verwerken, uiten én genieten ervan. We zijn niet onze emoties, maar ze hebben wel zeggingskracht.

Intellectuele intelligentie

Je verstand, de ratio, het begrip, de inzichten, het bevattingsvermogen, het brein, het denkvermogen. De lucht. Ik als burnout coach ondersteun je in het verhelderen dan wel kalmeren van je geest, zodat je mentaal het kaf van het koren leert scheiden. 

Lichamelijke intelligentie

Je fysiek, het lijf, het gestel, het bouwwerk, de constitutie, het instrument, de tempel, het corpus. De aarde. Ik als burnout coach ondersteun je in het contact met je lichaam, zodat je het voelt, verzorgt en voedt, het bewust ervaart, aandacht geeft, en je ervan kunt leren (houden). 

Spirituele intelligentie

Als schrijver van deze tekst en burnout coach val ik nu even stil. Spiritualiteit is in vele woorden en concepten uit te drukken; misschien zegt het je niets of juist alles. Suggestie: deze pagina. En verder… see you in real life.

“Het leven is nu, het leren is nu.”

De juiste vragen stellen

Als burnout coach stel ik je vragen zoals: wat zegt je diepste stem? Hoe ben je in de burnout beland? Hoe wil je ermee omgaan? Is het waar wat je denkt? Hoe kunnen we verder kijken dan onze egocentrische beperkingen? Is schuldgevoel een gevoel? En verantwoordelijkheidsgevoel? Wat mag je nog meer van jezelf? Wat wil je nog meer ontwikkelen, zijn, ervaren, leren? Welke wending zou er voor je in het verschiet liggen? Wat zijn je drijfveren? Waar wil je je levenstijd voor gebruiken? Hoe dichtbij jezelf kun je komen? Wie leest jou de wijze lessen? Hoe maak je je keuzes en hoe schat je je vele gedachten op waarde?

Ellende vraagt om liefkozing

Soms komen we er niet uit met onszelf. Het is een teken van kracht als je om hulp kunt vragen en daarmee kunt erkennen dat je onderdeel bent van een groter geheel. Je geest is een delicaat instrument vol impulsen. Het vraagt geduldig om opening, ontspanning, finesse, verkenning en verfijning. Dit kun je bijvoorbeeld doen door een burnout coach om hulp te vragen.

Innerlijke zon, innerlijk weten

Jij leidt jouw leven, jij handelt en kiest, jij gidst jezelf. En er zijn tijden dat we bij een ander te rade gaan.

“In het verleden opgedane ervaringen hoeven geen beperkingen voor de toekomst te geven.”

Ontnuchterend

Een heldere blik op je denken en voelen, doen en laten. 
Drogredenen ontmanteld, vintage overwegingen doorzien,
ontweken gevoelens belicht.

Een minutieuze filering van het proces waar je aan wilt werken,
via veelgestelde en nooitgestelde vragen.
Met scherpte, nieuwsgierigheid en humor. 

Ontmoetend

Sommige gedachten en gevoelens wil je misschien
liever ontkennen of ontwijken.
Elke innerlijke beweging is een signaal
van je vitaliteit op dat moment.

Als het er is, heeft het bestaansrecht en wil het worden gekend.
We benaderen je binnenwereld vriendelijk vastberaden.

Ontspannend

Elke vorm van groei, heling, ontwikkeling kan bewust of onbewust
worden gestart met de overtuiging dat je pas (weer) waardevol bent
zodra je aan jezelf hebt gewerkt.
Zodra je bent veranderd en je functioneren hebt verbeterd.

Het uitstellen van die zelfacceptatie en ontspanning hoeft niet;
elk moment leent zich voor verzoening.  

“Je bent nooit af en je bent al helemaal af.”

Burnout coach

Jup, deze pagina heeft een no-nonsense, straightforward doelstelling om deze website via zoekmachines gemakkelijker en sneller vindbaar te maken. De theorie is dat je hier bent terechtgekomen nadat je zocht op ‘burnout coach’ en het is goed mogelijk dat dit praktijk is geworden!

Deze pagina is met dat directe, technische doel geschreven; om degenen die zoeken op ‘burnout coach’ een grotere kans te geven om bij ‘Begeleiding in bewustwording’ uit te komen. Zo kun je in je oriëntatie op een coach, begeleider, psycholoog of andersoortige hulpverlener ook overwegen om de burnout te benutten als aanzet tot een levensbreed bewustwordingsproces. Een proces waarbij je anders naar het leven en naar jezelf leert kijken, alles opnieuw onderzoekt. Of je nu een burnout coach zoekt of een andere coach, neem gerust contact met mij op.

Want, nu je deze burnout toch meemaakt…

… laten we er dan samen het allerbeste, allermooiste, allerfijnste van maken en leren.