Skip to content

Bewustwording, waarvan?

Waar kun je je zoal bewust van worden?

Bewustwording… waarvan?

Hieronder deel ik een overzicht dat je kunt lezen als houvast, spiegeling of inspiratie.
Ik heb geprobeerd recht te doen aan de vele aspecten en lagen,
zonder het ingewikkeld te maken of te versimpelen.

Als je iets wilt aanvullen of opmerken, zoek dan contact.

“Bos bloemen naast zich, gordijn achter zich.
De mannen die ons toespreken over non-dualiteit.

#eenheidsworsten”

Wat is voor jou nu het meest relevant? 

Dat zal verschillen per persoon en per ontwikkelingsfase. 
Van concreet tot abstract, van tastbaar tot onstoffelijk,
van vergankelijk tot tijdloos.

Beweeglijk blijven op deze assen houdt ons ruim én aards! 

Een eerste indeling: 
Bewustwording van jezelf als persoon…

– lichaam, stem en taalgebruik
– zintuiglijke waarnemingen en fysieke sensaties
– innerlijke belevingswereld: 
– emoties
– gevoelens
– gedachten (herinneringen, fantasieën, overtuigingen)
– waarden en behoeften
– kwaliteiten en vermogens
– plus de patronen en verbanden in dat geheel.

…en bewustwording van de omgeving.

 – andere personen en hun binnenwereld.
– andere organismen, flora en fauna, de natuur.
– de aanwezigheid van objecten en hun positie.
– de ruimte, de stilte, de openheid die je omringt.

In meer nuance en samenhang:

Bewustwording van:
– de wisselwerking/relaties tussen personen onderling en andere organismen.
– de wisselwerking/relaties tussen personen en objecten in hun omgeving.
– iemands unieke variatie op de symmetrie en stilte.

Overstijgend, omvattend, volgens authentieke spiritualiteit:

– de geest waarin al het bovenstaande kan worden ervaren.
– het gewaarzijn van waaruit al het voorgaande ontspringt.

“Bewustzijn op… bewustzijn van…
Puur bewustzijn is van voorzetsels onafhankelijk.

Vind je elders een indeling die voor jou werkt?
Voel je dan vrij om die te gebruiken.
Elke theoretische duiding is tenslotte alleen een richtingaanwijzer,  
om op onderzoek te gaan in ervaring, in gevoel, in reflectie. 

Want waar begint het gevoel en eindigt een emotie?
En hoe bevattelijk is de grens tussen een zintuiglijke waarneming en een geestelijke waarneming?

 

Wacht niet op sluitende definities, onderzoek ze zelf van binnenuit.
Gebruik iets zolang het je helpt, en verwar het niet met de werkelijkheid.
Blijf in beweging en rust in die beweging.

 

Surf verder naar waarom, voor wie, reviews en video.

“Het leven is een binnen-buiten-binnenpretje.