Skip to content

Bewustwording, waarom?

Wat levert bewustwording je op?

Bewustwording… waarom?

Deze pagina doet een poging om je te overtuigen dat bewustwording het primaire proces is,
voor zover je die overtuiging niet al had en aanvoelt.

“Leven in het Hier & Nu, inclusief Daar & Toen en Daar & Straks”

Rust. Ruimte. Eenvoud.

Authenticiteit. Autonomie. Verbinding.

Erkenning. Energie. Gemak.

Een gevoel van vertrouwen en innerlijke kracht.
Diepte en speelsheid.

Geloof mij niet op mijn woord, lees liever de reviews.

Laat je brein vóór je werken

Cognities die opkomen alsof het niets is; gedachten, overpeinzingen, meningen, fantasieën, herinneringen, verhaallijnen, kwalificaties, beschouwingen. Emoties die overweldigen alsof ze er voor altijd zullen zijn; verdriet, schaamte, boosheid, blijdschap, angst. Intense innerlijke snelwegen vragen om een helikopterview en een tijdelijke aanpassing van de maximumsnelheid. Zodat je op tijd de juiste afslag kunt nemen en niet weer in diezelfde file terechtkomt. Of botst op je medeweggebruikers.

Patroonherkenning

We ontwikkelen patronen, routines, automatismen om tijd en energie te besparen, om leven te vergemakkelijken. Zodra eenmaal ontwikkelde patronen conflict opleveren, intern en/of met anderen, kan het helpen om dat wat onbewust gebeurt weer bewust te gaan waarnemen. Tot in detail.

Leven kan pijnlijk zijn

Hecht je je enthousiast aan pijnlijke gedachten en emoties? Of krijgen ze juist te weinig aandacht? Is er tolerantie voor pijn, voor ellende, op het moment dat de pijn zich voordoet? Door pijn direct en dichtbij te ervaren, kan die soms al een beetje oplossen en richting geven voor de volgende keuzes, acties en reacties. En als een wijziging in de externe omstandigheden daaraan bijdraagt, kies die dan zo voedzaam mogelijk. 

Neem wijsheid persoonlijk

En al het andere wat minder. Zo blijft er ruimte voor de vraag: wat is wijsheid? Voor jou, nu, hier? Voor de wereld, nu, en later?

Geniet, in naam der weg

Temidden van het uitrollen van jezelf over deze wereld, in persoonlijke, professionele en relationele ontwikkeling, kun je gemakkelijk over het hoofd zien dat die weg het leven zelf is. Ook op de pijnlijke momenten, kun je een deel van je aandacht inzetten om je ervaring te koesteren. Houd dat deel, hoe klein ook, in zachte, alerte verwondering over de levendigheid van dat moment. Dat is (de) kunst.

Zin in een videootje?

“Rustig reageren vraagt om snel zijn.”