Uitgangspunten

Wat zijn de uitgangspunten voor de begeleiding?

De basis is:

Presentie.

Van mij. Van jou. 

Wat betekent dat, in waarden?

Aanwezigheid. Natuurlijkheid. Openheid. Helderheid. Authenticiteit.
Verantwoordelijkheid. Empathie. Humor. Creativiteit. Autonomie.
Evenwicht. Veelzijdigheid. Waardigheid. Nuchterheid. Ontspanning.

Oké, en concreter, wat houdt dat in?

  • Alles is bespreekbaar.
  • Onze wijsheden vullen elkaar aan, ze vervangen elkaar niet.
  • Een veelvoud aan theorieën, modellen en methoden is welkom. 
  • We werken in ruime kaders, met behoud van richting, rolverdeling en duidelijkheid.
  • Je kunt alles wat je tegenkomt in de begeleiding gebruiken om meer over jezelf te leren. 
  • Je hebt alle vermogens ‘in huis’ om jezelf te leiden; ik leid je daar hoogstens een tijdje naartoe.
  • Er is ruimte om jezelf te zijn; ik help je om onderscheid te maken tussen wat meer en minder ‘jij’ is.
  • Tadaa, en het mag ook leuk zijn. Moeiteloos. Niet te serieus. De-problematiserend. Je leeft tenslotte nu.

En tot slot, formeler geformuleerd in begeleidingsbeginselen:

Doel

Alle op deze website omschreven begeleidingsvormen (individueel en in een groep) hebben als doelstelling het overdragen van de kunst van het waarnemen, en het stimuleren van bewustwording, zelforganisatie en wijsheid, gericht op het ontwikkelen van een bij de persoon passende waarde(n)volle levenswijze, inclusief de omgang met pijn en conflict.

Middel

De middelen die daartoe worden ingezet, zijn het beoefenen van zelfobservatie, zelfonderzoek en gevoelsbewustzijn, precieze bevraging, persoonsgerichte feedback, diverse praktijkoefeningen (reflectie, schrijven, meditatie), het uitwisselen van ervaringen (met andere deelnemers en/of met mij), en het ondersteunen bij de vertaling naar en toepassing in de praktijk.

Opbrengst

Cliënten en deelnemers ervaren een hernieuwd contact met hun gevoelsleven, een scherper zicht op hun psychologische, emotionele en gedragsmatige patronen, een toename van innerlijke stabiliteit, vertrouwen en eigenwaarde, en een toenemend vermogen om adequaat, contextueel en empathisch te handelen en te communiceren (met zichzelf en anderen).

“Je bent nooit af, en je bent al helemaal af.”

Open chat
Kan ik je helpen?
Hoi! Waar kan ik je mee helpen?
Powered by