Skip to content

Begeleiding, de uitgangspunten.

Wat zijn de principes, waarden en normen van de begeleiding?

De uitgangspunten van de begeleiding.

De principes. De vanzelfsprekendheden. De fundamenten.

De basis is:

Presentie.

Van mij. Van jou. 

Wat betekent dat, in waarden?

Aanwezigheid. Natuurlijkheid. Openheid. Helderheid. Authenticiteit.
Verantwoordelijkheid. Empathie. Humor. Creativiteit. Autonomie.
Evenwicht. Veelzijdigheid. Waardigheid. Nuchterheid. Ontspanning.

Oké, en concreter, wat houdt dat in?

  • Alles is bespreekbaar.
  • Onze wijsheden vullen elkaar aan, ze vervangen elkaar niet.
  • Een veelvoud aan theorieën, modellen en methoden is welkom. 
  • We werken in ruime kaders, met behoud van richting, rolverdeling en duidelijkheid.
  • Je kunt alles wat je tegenkomt in de begeleiding gebruiken om meer over jezelf te leren. 
  • Je hebt alle vermogens ‘in huis’ om jezelf te leiden. Ik leid je hoogstens een tijdje op weg.
  • Er is ruimte om jezelf te zijn. Ik help je om onderscheid te maken tussen wat meer en minder ‘jij’ is.
  • Tadaa, en het mag ook leuk zijn. Moeiteloos. Niet te serieus. De-problematiserend. Je leeft tenslotte nu.
  • Lees alsjeblieft de reviews, ik ben even sprakeloos!

En tot slot, geformuleerd in begeleidingsbeginselen:

Doel
(openheid)

Alle op deze website omschreven begeleidingsvormen (individueel en in een groep) hebben als doelstelling het overdragen van de kunst van het waarnemen. Daarmee worden bewustwording, zelfontplooiing, liefdevolle vriendelijkheid en wijsheid gestimuleerd. Zodoende ontwikkelt zich een bij de persoon passende waarde(n)volle levenswijze, inclusief de omgang met pijn en conflict.

Middel
(openheid)

De middelen die daartoe worden ingezet, zijn het beoefenen van zelfobservatie, zelfonderzoek en gevoelsbewustzijn, precieze bevraging en persoonsgerichte feedback. Ook werken we met diverse praktijkoefeningen, zoals schrijven, reflectie, contemplatie en meditatie. Bovendien is er het uitwisselen van ervaringen (met andere deelnemers en/of met mij) en het ondersteunen bij de vertaling naar en toepassing in de praktijk.

Opbrengst
(openheid)

Cliënten en deelnemers groeien in zelfbewustzijn. Ze ervaren een hernieuwd contact met hun gevoelsleven, een scherper zicht op hun psychologische, emotionele en gedragsmatige patronen, een toename van innerlijke stabiliteit, vertrouwen en eigenwaarde. Dat uit zich in een toenemend vermogen om adequaat, contextueel en empathisch te handelen, kiezen en communiceren (met zichzelf en anderen).

“Je bent nooit af, en je bent al helemaal af.”